Formularz patentu/technologii

Formularz patentu/technologii

Formularz zgłoszenia informacji na temat patentu/technologii
do bazy danych Podkarpackiego Centrum Innowacji dostępnej pod adresem www.projekty.pcinn.org
Formularz po uzupełnieniu zostanie przesłany do weryfikacji przez Twoje uczelniane Centrum Transferu Technologii, a Ty otrzymasz mailowe potwierdzenie jego wysłania. W razie konieczności korekty formularza, CTT skontaktuje się z Tobą. Po weryfikacji i akceptacji przez CTT, formularz zostanie wprowadzony do ogólnodostępnej bazy danych Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI), które następnie podejmie próbę poszukiwania możliwości komercjalizacji zgłoszonego rozwiązania.
Dane zgłaszającego

Zgłoszenie
Proszę wprowadzić techniczną nazwę oddającą przedmiot zgłaszanej technologii np. tytuł patentu Przykładowo: Sposób wytwarzania przędzy mieszankowej z włókien wełnianych i chemicznych.
Proszę wprowadzić nie techniczną nazwę oddającą przedmiot zgłaszanej technologii w kontekście potencjalnego zastosowania. Przykładowo: Wytwarzanie nowego materiału, przędzy z włókien wełnianych i chemicznych o wysokich parametrach odporności na ścieranie do zastosowań w przemyśle tekstylnym
Proszę o zwięzły nietechniczny opis zgłaszanego rozwiązania na zasadzie komercyjnej ulotki, która w kilku zdaniach powinna streścić zgłoszoną technologię oraz jej najważniejsze parametry względem rozwiązań konkurencyjnych. Jeżeli jest to możliwe w tym miejscu należy podać w jakim obszarze technologia może mieć zastosowanie.
Proszę o wybranie z listy rozwijalnej jednej wiodącej dziedziny nauki która dotyczy zgłaszanej technologii. Wykaz dziedzin jest oparty o międzynarodową klasyfikację OECD
Opis tego punktu powinien w szczególności zawierać odpowiedzi na następujące pytania: odpowiedź na jakie problemy przedsiębiorców/konsumentów stanowi rozwiązanie? Czy stosowanie rozwiązania będzie generowało dodatkowe koszty dla nabywcy? Czy wzrost kosztów w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań występował będzie jedynie w początkowej fazie stosowania technologii, czy będzie się utrzymywał? Jakie są kluczowe cechy technologii, które decydują o jej przewadze nad rozwiązaniami stosowanymi dotychczas? Czy zastosowanie rozwiązania może przyczynić się do spełnienia wymogów nałożonych przez przepisy prawa? Celem jest wskazanie przewagi w stosunku do produktów/rozwiązań konkurencyjnych stosowanych/dostępnych na rynku, wskazanie istotnych różnic, tzw. przewagi konkurencyjnej.
Proszę wskazać branżę główną i dodatkowe gdzie może być wykorzystana zgłaszana technologia. Przykładowo: Technologia x w szczególności może znaleźć zastosowanie w przetwórstwie……. W szczególności w produkcji takich produktów jak…………… Dopuszczalne jest wskazanie w tym miejscu nazw przedsiębiorstw w których w opinii zgłaszającego może nastąpić wdrożenie technologii.
Proszę o wskazanie wiodącej branży, której dotyczy zgłaszana technologia zgodnie z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami. Więcej na temat KIS pod adresem https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje
Pobierz opis Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (obowiązuje od 1 stycznia 2019r.)
Proszę o wskazanie wiodącej branży, której dotyczy zgłaszana technologia zgodnie z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami. Więcej na temat KIS pod adresem https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje
Pobierz opis Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (obowiązuje od 1 stycznia 2019r.)
Proszę o wskazanie wiodącej branży, której dotyczy zgłaszana technologia zgodnie z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami. Więcej na temat KIS pod adresem https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje
Pobierz opis Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (obowiązuje od 1 stycznia 2019r.)
Proszę o wybór z listy rozwijalnej poziomu gotowości technologicznej oddającej poziom zaawansowania projektu badawczego. Lista TRL. Pożądanym poziomem gotowości technologicznej do wdrożenia na rynku jest poziom co najmniej 6.
Proszę o wprowadzenie pojedynczych słów kluczowych po przecinku oddzielonych spacją, po których osoby dysponujące oraz niedysponujące specjalistyczną wiedzą techniczną mogą wyszukiwać informacji dotyczących zgłaszanej technologii. Wprowadzone słowa są kluczowe aby móc je odnaleźć w hasłowej wyszukiwarce
Skład zespołu
[1] osoba
[2] osoba
[3] osoba
[4] osoba
[5] osoba
[6] osoba
[7] osoba
[8] osoba
[9] osoba
[10] osoba
Proszę o wskazanie kto jest właścicielem praw majątkowych do zgłaszanej technologii zgodnie z kluczem: Jednostka naukowa (jeżeli dotyczy),Twórca/Twórcy.
Proszę o wskazanie linku odsyłającego do zgłaszanej technologii powszechnie dostępnej bazy danych np. espace.net.pl (preferowana) Sprawdź numer rekordu w bazie danych Espacenet: Baza rekordów Espacenet
Proszę o wstawienie daty i numeru zgłoszenia w bazie danych Urzędu Patentowego, a w przypadku know-how datę dokonania zgłoszenia w Uczelni.
Proszę o podanie daty udzielenia i numer prawa wyłącznego dla zgłaszanej technologii (jeżeli dotyczy)
Jeżeli do zgłaszanej technologii został opracowany dokument opisujący technologię np. w formie ulotki to proszę o dołączenie pliku (format: PDF, DOC, DOCX, OTF, ZIP, RAR).
Jeżeli do zgłaszanej technologii zostały stworzone dokumenty graficzne opisujące technologię to proszę o dołączenie pliku (format: JPG, PNG).
UE UE
;