Projekty Badawczo-Rozwojowe

Projekty B+R

Konkursy B+R
Projekty Badawcze+Rozwojowe

Ogłaszamy nabór wniosków w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

UE UE